Predstavitev mlinarske tradicije za šolske skupine

Na obrobju Ljubljane, na koncu vasi Podlipoglav, kjer se začenja  dolina Panške reke stoji Dolenčeva domačija. odlikuje jo več kot 150-letna tradicija mlinarstva, z obnovljenim mlinom želimo  dediščino predstaviti mlajšim.vabimo vas, da nas obiščete!

Domačijo sestavlja:

 • mlin z ohranjenim in delujočim tradicionalnim mehanizmom,
 • kozolec – tradicionalni toplar iz leta 1912,
 • kmetija – kjer je danes poudarek na živinoreji, zlasti govedoreji in konjereji.

Ponujamo vam voden ogled:

 • domačije,
 • zunanjosti mlina – mlinsko kolo, mlinščica, rake,
 • notranjosti mlina – podkolesje, mlinski kamni, mlinski mehanizem, stope,
 • mletja žita.

Pripravimo:

 • delavnico za otroke od mletja žita do moke,
 • peka hlebčkov, ki jih otroci tudi odnesejo domov,
 • potreben čas 90 minut.

Kaj učenci tu spoznajo?

 • mlinarstvo – postopek mletja, mehanizem, podporni sistem (rake, vodni pogon),
 • pomen dediščine za današnji čas,
 • naš mlin od nastanka do danes.,
 • sedanje stanje /ambient/,
 • soodvisnost mesta in podeželja – pomen mlinarstva za mesto in lokalno območje,
 • sožitje mlina s kmetijo,
 • zajetje, rezervoar hišnega vodovoda,
 • mala hidroelektrarna, katere elektriko oddajamo v električno omrežje, predstavitev in ogled.

Potek dneva:

Učence sprejmemo na domačiji. sledi predstavitev domačije in ogled kozolca ter hleva nato pa se osredotočimo na mlin. otrokom predstavimo mlinarsko tradicijo in pokažemo delovanje mlina ter opišemo postopek mletja.

 • potreben čas (brez peke kruha) – tri ure (s peko kruha štiri ure in pol),
 • sprejemamo skupine do 50 učencev,
 • avtobusni prevoz – po predhodnem dogovoru ga organiziramo.

Dolenčeva domačija

Naši podatki


Kontaktna oseba
: Olga Avsec

Tel: 041 862 823
Fax: 01 544 50 43
E-pošta: dolencev.mlin@gmail.com
Naslov: Podlipoglav 25
1261 Dobrunje, Ljubljana


Otroška praznovanja
: Tina Čerin

Tel: 040 665 171
E-poštatina.cerin@gmail.com

Kontaktirajte nas!